Filosofie

Corinthe Executive Search biedt haar cliënten toegang tot de top-5% in de verschillende kandidaat-segmenten (qua functie, niveau, sector etc.). Deze kleine topgroep maakt immers het verschil. Om deze kritische groep uitdaging en kwaliteit in de volgende loopbaanstap te bieden, richt Corinthe zich op de meest professionele organisaties en organisaties die hiernaar streven. De kwaliteiten van beide partijen moeten elkaar verrijken. Corinthe matcht people, business & ambitions.

Of een individu tot de top-5% van een bepaalde groep behoort is lastig objectiveerbaar. Onze filosofie is dat de fit tussen het karakter van een persoon en de organisatiecultuur een bepalende (doch zeker niet de enige) succesfactor is. In de veel voorkomende situatie dat een organisatie qua cultuur in ontwikkeling is, zal de nieuwe persoon zelfs een exponent van de gewenste cultuur moeten zijn. Alleen indien de ambities van beide partijen synchroon lopen kan er sprake zijn van wederzijdse verrijking en succes.